Ölçme Değerlendirme

Ölçme Değerlendirme

“Ölçemediğimiz Bilgiyi Geliştiremeyiz” Anafikrinden Hareketle Her Türlü Öğretim Faaliyetinin Veriminin Ölçülmesi Esastır.

 

Bu yolla yapılan değerlendirme çalışmaları okulumuzun kuruluş hedeflerine ne kadar yaklaştığını  göstermektedir. Ölçme değerlendirme çalışmaları konusunda tamamen bilimsel yöntemler kullanılmakta; her öğrencinin hangi bilgiyi ne ölçüde öğrendiği belirlenebilmektedir.

Ölçme çalışmaları yapılan yazılı sınavlarla sınırlı kalmayıp periyodik yapılan Konu Değerlendirme Sınavları (KDS),Konu Tarama Sınavları (KTS) ve denemelerle öğrencinin bilgileri sık sık kontrol edilmekte tespit edilen eksiklikler yapılan ek ders ve etütlerle tamamlanmaktadır. Yılsonunda elde edilen verilerle istatistik çalışmaları yapılmakta,TOPLAM KALİTE çalışmaları çerçevesinde kurumun eksik olan ve geliştirilmeye açık yönleri tespit edilerek gelecek yılların yeniden planlaması yapılabilmektedir.
Merve Karneme Ulaşmak İçin
TIKLAYINIZ.

MERVE KARNEM

MERVE KARNEM
ÖTS KARNE
| Her hakkı saklıdır.